Algemene voorwaarden

De accommodatie dient door de huurde met vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond.  De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van de gehuurde vakantiewoning en het bijhorend grondgebied en verplicht zich aan de eigenaar/ verhuurder of diens beheerder alle kosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of onrechtmatig gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddelijk gemeld worden aan de eigenaar/ verhuurder/ beheerder.

De huurder verbindt zich er toe alle richtlijnen en huisregels, door de eigenaar/ verhuurder/ beheerder ter plaatse verstrekt, door te nemen en te respecteren.

Het is niet toegestaan een accommodatie met meer personen te betrekken dan overeengekomen. Indien dit wel het geval is, zal de beheerder voor de gehele periode een extra persoon in rekening brengen van 10 Euro (13 USD) per nacht.

De huurder en de medehuurders van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de eigenaar/verhuurder/beheerder of buren zal elke vorm van overlast onmiddelijk stopgzet worden.

Borgsom

De huurder dient voor het verblijf in de accommodatie een borgsom te betalen, bij gebrek daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd.

De totale borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de eigenaar/ verhuurderof beheerder te worden voldaan. Deze borgsom heeft voornamelijk een preventieve bedoeling en dient ter dekking van eventuele door de huurder veroorzaakte schade aan de woning, de directe omgeving en de inboedel. Na afloop van het verblijf in de accommodatie worden eventuele beschadigingen en/of vermissingen in of aan de accommodatie met de borgsom verrekend. Gaat de schade het bedrag van de borgsom te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te voldoen.

Annulering door huurder

Annuleringen dienen vooraf per e-mail te worden bevestigd. Direct na ontvangst zendt eigenaar/verhuurder of beheerder een annuleringsbevestiging per e-mail. De reeds betaalde huursom wordt niet terug betaald. De huurder is zelf verantwoordelijk een annulerings-verzekeringaf te sluiten bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij.

Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een aansprakelijkheidverzekering, reisverzekering en annuleringsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij of reisorganisatie.

Annulering doorEigenaar/ verhuurder/beheerder:

Eigenaar/verhuurder of beheerder zijn gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen in één van de volgende gevallen:

De huurder heeft zich niet gehouden aan de overeengekomen betalingstermijn.

De huurder is de verblijfsperiode eneventuele kosten aan de eigenaar/verhuurder of beheerder verschuldigd.

De huurvoorwaarden worden niet of onvolledig nagekomen.

Indien de borg bij aankomst niet wordt voldaan.

Huurder betrokken is bij ilegale/ criminele praktijken.

Huurder in welke vorm dan ook overlast veroorzaakt bij de gasten/ bewoners en/of beheerder van de accommodaties.

Ongedierte (met name insceten en reptielen)

Op een tropisch warm eiland als Curacao is er ongedierte (met name insecten en reptielen), voornamelijk als het warm en vochtig weer is. Het complex wordt behandeld tegen ongedierte. Het is mogelijk dat er alsnog ongedierte in de accommodatie kan voorkomen. De beheerder/ eigenaar/ verhuurder zal hier tegen spuiten. Bij een annulering/ klacht van de huurder is dit geen geldige reden voor compensatie. Gelieve geen etensresten/ vuilnis in of buiten de accommodatie te laten staan, hier komt ongedierte opaf.

Huisdieren

In de vakantiewoningen zijn geen huisdieren toegestaan.

Klachten.

De huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfsadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de beheerder.. De beheerder zal trachten de klacht ter plaatse te verhelpen.  U dient de beheerder te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf.

Het vervroegd en/of tussentijds verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding vervallen.

Aansprakelijkheid.

Uw verblijf is geheel op eigen risico.

Eigenaar/verhuurder/ beheerder kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders in de vakantiewoning en/of ten gevolge van eventuele gebreken van de vakantiewoning, omliggende voorzieningen en additioneel gehuurde goederen. In het bijzonder is de eigenaar/verhuurder/beheerder niet aansprakelijk voor storingen in en om het vakantiehuis zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom – water- en gasvoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdige aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs – of hoofdwegen

U betreedt het terrein en de woning op eigen risico. Het gebruik van de woning en gebruik van de apparatuur zijn op eigen risico van de huurder.

De huurder verklaart de huisraad en alles wat daartoe behoort in en om het gehuurde object, als een goed huurder te behandelen en deze naar behoren te gebruiken.

Verhuurder is niet aansprakelijk inzake schade bij overmacht, water(storing) en stroomuitval bij huurder ten tijde van bewonen van de woning.

Verhuurder aanvaardt verder geen aansprakelijkheid voor:

a) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water-  en/of energiehuishouding,

b) het verkeerd gebruik van apparatuur (oa airco/gasfornuis/ ijskast/ radio/ lampen)

c) niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;

d) het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de verhuurder ingeschakelde dienstverleners, nalatig blijven;

e) schade door (natuur)rampen;

f) schade/ verlies/letsel ongeval door brand ( oa brand door kaarsen, brandstichting, electronische apparatuur (Let op: 220 volt-110volt stroom, zie huisregels), gasfornuis (zie huisregels)

g) schade/ verlies/letsel ongeval door gas (gebruik gasfornuis, zie huisregels)

Voor wat betreft ongevallen in of om het gehuurde kan de beheerder of de eigenaar/ verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. In het bijzonder aanvaardt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid indien het ongeval zich voordoet in en rondom het appartementencomplex.

Huisregels:

De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde en is aansprakelijk voor eventuele schades en of vermissing die door huurder of medereizigers veroorzaakt zijn gedurende zijn/haar verblijf. Schade door breuk of en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie dient door de hoofdpersoon ter plaatse te worden gemeld bij de beheerder van de woning.

Incheck:De incheck is na 14.00 uur.Uitcheck:De uitcheck is om 11.30 uur.

Late check out:Indien u later dan 11.30 uur wenst  uit te checken, dan kunt u een late check out reserveren voor  25 Euro (30 USD). Alleen mogelijk indien beschikbaar. Gelieve 3 dagen voor de check out de beheerder te bellen voor de beschikbaarheid.

Indien u eerder dan 11.30 uur wenst uit te checken, gelieve 3 dagen  (72 uur) voor de uitcheck tijd contact op te nemen met de beheerder om de gewenste tijd door te geven.

Wasgoed. Op donderdag wordt het wasgoed opgehaald en gewisseld.

* Bij een verblijf tot en met 7 nachten(1 week) wordt het beddengoed, de bad- en keukenlinnen niet verwisseld.  * Bij een verblijf tot en met10 nachten(11 dagen) verschonen wij geen bedlinnen. De handoeken worden 1 keer op donderdag verwisseld.* Bij een verblijf langer dan 10 nachten wordt het beddengoed en bad-en keukenlinnen verwisseld.

Gelieve het wasgoed in een plastic zak buiten te zetten op de porch voor 11.00 uur ’s morgens. Gaarne dematrasbeschermer(s) (moltons) en het boxspring elastiek (bed-skirt) om het matras te laten. Tevens gelieve de kussenbeschermers niet te verwijderen van de kussens.

Eindschoonmaak/ schoonmaak accommodatie:De studio wordt op de dag van aankomst en op de dag van vertrek schoongemaakt “begin- en eindschoonmaak”, gedurende uw  verblijf gelieve zelf de studio schoon te houden. Op uw terras vindt u een bezem, mop en een  emmer. Wij vragen u vriendelijk om af te wassen en de studio bezemschoon voor de schoonmaakster achter te laten.De huurder is verplicht het huisje in schone staat achter te laten. Vuilnisbakken dienen leeg te zijn bij vertrek. Voor het complex op de parkeerplaats staat een vuilcontainer.

Gasfornuis: Huurder is tijdens degehele verblijfsperiodein de accommodatieverantwoordelijk voor het gebruik van het gasfornuis en de gasoven. Huurder dient na gebruikde gasknoppen van het gasfornuis en de gasoven dicht te draaien.Controleer dat alle gasknoppen weer zijn dichtgedraaid.Eigenaar/verhuurder/ beheerder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij (verkeerd/ onrechtmatig) gebruik van het gasfornuis en/of de gasoven. Gebruik van het gasfornuis/ de gasoven is geheel op eigen risico van de huurder.

Het is verboden te roken in de studio. Buiten op het terras is het toegestaan te roken.

Gaarne geen cigarettenpeuken, tampons, wc-doekjes, maandverband, inlegkruisjes en/of overmatig wc papier in  de wc gooien. De wc kan hierdoor verstopt raken. Verstopping door schuld van huurder (zie hierboven) wordt in rekening gebracht bij huurder.

Gelieve de bad- en keukendoeken niet als dweil te gebruiken. In de studio of buiten op het terras staat een mop om de vloer te drogen. De badhandoeken aub aan een haak of om de douchestang na het douchen te drogen hangen, zodat u deze nogmaals kunt gebruiken.

Vuilnis kunnen jullie kwijt buiten in de groene vuilniscontainers. Op donderdag worden deze aan de weg gezet en vrijdag/ zaterdag weer binnen in het complex geplaatst.Geen vuilnis/ etensresten in de studio laten staan. Vuilnis en etensresten veroorzaken ongedierte.

Bij het verlaten van de woning en voor het slapen gaan alles afsluiten. Bij vertrek van de studio de sleutels niet in de studio laten liggen. Alle apparatuur (behalve de ijskast) uitschakelen en het gasfornuis en de gasoven goed controleren of de knoppen zijn dichtgedraaid..

Stroom is heel duur, wij vragen u dan ook niet onnodig de airco(’s) en overige apparatuur (behalve de ijskast) te laten draaien of aan te laten staan.

Gaarne geen 220 volt electriche apparaten te gebruiken in de 110 volt stopcontacten en andersom. De verloopstekker is alleen voor 110 volt. Schade is voor rekening van de huurder.

Mocht er iets stuk gaan wilt u dit dan melden aan de beheerder van het huisje, zodat zij dit kan vervangen?

U dient tijdens uw verblijf zelf voor wc papier, vuilniszakken en schoonmaakmiddelen te zorgen.

Gaarne de oranje ijzeren poort van het complex altijd te sluiten zowel bij aankomst en vertrek.

Het complex beschikt over een wifi zone.Provider: Comtrend2940. Code: 72c0062940. De code kan worden verandert door de beheerder. U ontvangt dan de nieuwe code van de beheerder.

Huurder verklaard bekend te zijn met de algemene voorwaarden en dehuisregels van de accommodatie en dezen te hebben doorgenomen.

** Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Antilliaanse (Curacaose) recht van toepassing. Alle geschillen tussen u en Flor di Flamboyan/ eigenaar/verhuurder Montfoort Exploitatie Maatschappij/ beheerder Caribbean Cribs ter zake van of voortvloeiende uit of anderszins verband houden met de overeenkomst en of deze algemene voorwaarden en huisregels zullen worden berecht door de Gerecht in Eerste Aanleg te Willemstad, Curaçao.